Lưu trữ Danh mục: Dự án hệ thống điện mặt trời

Dự án điện mặt trời tại Thiền Viện Thường Chiếu

bach khoa engineering

Bach Khoa Engineering đã triển khai hoàn tất dự án điện mặt trời tại Thiền Viện Thường Chiếu Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điện NLMT tổng công suất 90KWp.

Dự án điện mặt trời WORLDON VIETNAM CO., LTD. HCM City

nha may worldon 753d507eeb20439bac409e536c5947ea

Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời Dự án điện mặt trời WORLDON VIETNAM CO., LTD. HCM City Supply and Installation 50 KWp Solar system

Dự án điện mặt trời IMG VIETNAM CO. LTD

232323

Dự án điện năng lượng mặt trời tại IMG VIETNAM CO. LTD Design and provide solutions 155 kWp and 28 Kkp Solar Power system  Dự án: Nhà máy công ty TNHH IMG VIET NAM –   Chủ đầu tư: Công ty TNHH IMG VIET NAM –   Mục tiêu và quy mô dự án: Sản […]