Category Archives: Dự án hệ thống điện mặt trời

Dự án điện mặt trời IMG VIETNAM CO. LTD

232323

Dự án điện năng lượng mặt trời tại IMG VIETNAM CO. LTD Design and provide solutions 155 kWp and 28 Kkp Solar Power system  Dự án: Nhà máy công ty TNHH IMG VIET NAM –   Chủ đầu tư: Công ty TNHH IMG VIET NAM –   Mục tiêu và quy mô dự án: Sản […]