Dự án điện mặt trời BACH VIET HOTEL

Bavico International Hotel NhaTrang 1

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại BACH VIET HOTEL

Supply and Installation 30 kWp Solar Power system

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *