Dự án điện mặt trời ADMINISTRATIVE CENTER BULDING OF BINH DUONG PRO.

Dự án điện mặt trời ADMINISTRATIVE CENTER BULDING OF BINH DUONG PRO.

Supply and Installation 36 KWp Solar Power system

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *