Dự án điện mặt trời tại Thiền Viện Thường Chiếu

Bach Khoa Engineering đã triển khai hoàn tất dự án điện mặt trời tại Thiền Viện Thường Chiếu

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điện NLMT tổng công suất 90KWp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *