Dự án điện mặt trời SIX SENSES CON DAO RESORT

Dự án điện mặt trời SIX SENSES CON DAO RESORT

Location: Dat Doc Beach, Con Dao Dist, Ba Ria-Vung Tau Province

Design Solutions 1.5MWp for 69 Roof villas and along aisle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *