Dự án điện mặt trời SIX SENSES CON DAO RESORT

six senses con dao resort2 0049

Dự án điện mặt trời SIX SENSES CON DAO RESORT

Location: Dat Doc Beach, Con Dao Dist, Ba Ria-Vung Tau Province

Design Solutions 1.5MWp for 69 Roof villas and along aisle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *