Dự án điện mặt trời COSACO OFFICE BUILDING NHA BE DISTRICT, HCMC

12ssxsx

Dự án điện mặt trời COSACO OFFICE BUILDING NHA BE DISTRICT, HCMC

Supply and Installation 32 kWp Solar Power system

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *