Dự án điện mặt trời VINHOMES CENTRAL PARK

Dự án điện mặt trời VINHOMES CENTRAL PARK

Dự án điện mặt trời VINHOMES CENTRAL PARK

Location 208 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh, HCMC

Works Design Solutions 1MWp top roof Park1->Park 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *