CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Bảo hành kỹ thuật hệ thống 1 năm
  • Bảo hành vật tư theo chính sách bảo hành của NSX: Tấm Solar 12 năm, Inverter 5 năm
  • Bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh hệ thống 6 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành kỹ thuật BÁCH KHOA đảm bảo việc sửa chữa và thay thế (cung cấp lắp đặt) miễn phí cho tất cả hoặc một phần của thiết bị hư trong thời gian bảo hành, không phải là các hư hỏng do tai nạn (trộm cắp, phá hoại, tàn phá của con người hoặc động vật, lũ lụt, cháy nổ, bão, ảnh hưởng trực tiếp của sét hoặc các điều kiện thời tiết khác vượt giới hạn hợp đồng).
  • Toàn bộ các điều khoản bảo hành trở nên vô giá trị nếu: Có bất kỳ sự can thiệp của bên thứ ba (sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các hạng mục thiết bị) mà không thông báo cho BÁCH KHOA và trước khi nhận được văn bản uỷ quyền để thực hiện các nhiệm vụ được đề nghị.
  • Khi tình huống như trên xảy ra, BÁCH KHOA được quyền yêu cầu tính phí cho tất cả các chi phí liên quan đến việc bảo trì. Sử dụng các sản phẩm không đúng cách, nhưng không giới hạn việc sử dụng các sản phẩm cho mục đích xây dựng và chức năng, ví dụ như bảo vệ chống lại nước hoặc gió, có thể quan sát được.