Hệ thống điện mặt trời tại Utopia Tower

Dự Án UTOPIA

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Utopia Tower

Supply and Installation 28 kWp Solar Power system

phu yen sai pham dau gia dat vang kiem toan yeu cau giai trinh hinh anh0649515495

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *