Dự án nước nóng mặt trời tại MyMy Hotel

hệ thống nước nóng bách khoa

Cung cấp và lắp đặt hệ thống nước nóng NLMT; tủ điều khiển, hê thống bơm

Cung cấp 14,000L/ngày

rsz a050bf74ff4a02145b5b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *