Dự án nước nóng tại khách sạn Majestic Saigon

Dự án nước nóng tại khách sạn Majestic Saigon cung cấp và lắp đặt hệ thống nước nóng NLMT, tủ điều khiển, hệ thống bơm, hệ thống cấp thoát nước

Cung cấp 25,000L/Ngày

majestic saigon 1 optimized 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *