Nhà Máy P&G Việt Nam

bach khoa engineering

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng NLMT; Hệ thống bơm, tủ diều khiển, tủ điện phân phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *