Dự án nước nóng tại khu đô thị The Sound

Cung cấp và lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng NLMT; Hệ thống bơm, tủ diều khiển, tủ điện phân phối.

ssa 1
Dự án nước nóng tại khu đô thị The Sound 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *