Dự án nước nóng mặt trời tại REX Hotel

Lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời tại Dự án nước nóng mặt trời tại REX Hotel

Location: Nguyen Hue St, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Capacity: 18,000L/day

rexhotel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *