Dự án hệ thống nước nóng PALACE HOTEL VUNG TAU

Thiếtkếkhôngtên29 optimized

Lắp đặt thi công dự án hệ thống nước nóng PALACE HOTEL VUNG TAU

Location: Nguyen Trai St, Ward 1, Vung Tau City

Capacity 11,000L/day

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *