Dự án nước nóng mặt trời PARKROYAL SAIGON HOTEL

Dự án lắp đặt hệ thống nước nóng mặt trời tại PARKROYAL SAIGON HOTEL

Location: Location No. 309-311, Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Ho Chi Minh City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Spam *